• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Πρόσθετες Ενδείξεις

Ο χαρακτήρας ορισμένων κρασιών βελτιώνεται σημαντικά με την παλαίωσή τους, είτε αυτά ωριμάζουν μέσα σε βαρέλια, είτε κατά την παραμονή τους αποθηκευμένα στις φιάλες. Έτσι, για τα κρασιά παλαίωσης έχουν θεσπιστεί ειδικές ενδείξεις, που είναι ανάλογες με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς και με το χρόνο και τον τρόπο παλαίωσής τους.

Για τους οίνους ΠΟΠ «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης», υπάρχουν οι ενδείξεις Επιλεγμένος (Reserve) και Ειδικά Επιλεγμένος (Grande Reserve). Για τα λευκά κρασιά η ένδειξη Επιλεγμένος υποδηλώνει χρόνο παλαίωσης 1 έτους πριν την κυκλοφορία του προϊόντος, εκ των οποίων 6 τουλάχιστον μήνες μέσα σε βαρέλια και 6 μήνες σε φιάλη. Για το κόκκινο κρασί αντίστοιχα ο χρόνος παλαίωσης είναι τα 3 χρόνια, με ελάχιστη παραμονή μέσα σε βαρέλια για 12 μήνες και 12 μήνες σε φιάλη. Αντίστοιχα τα κρασιά που φέρουν την ένδειξη Grande Reserve έχουν παλιώσει, τα μεν λευκά για 2 χρόνια, με ελάχιστη παραμονή 12 μήνες σε βαρέλια και 6 μήνες σε φιάλη. Τα δε ερυθρά για 4 χρόνια, με ελάχιστη παραμονή 18 μήνες σε βαρέλια και 18 μήνες σε φιάλη.

Για τους οίνους ΠΓΕ «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης», έχει εισαχθεί η ένδειξη Κάβα (Cava) που αναφέρεται σε χρόνο παλαίωσης 1 έτους για τα λευκά κρασιά, με ελάχιστη παραμονή 6 μήνες σε βαρέλια και 6 μήνες σε φιάλη. Ενώ για τα ερυθρά ανέρχεται σε 3 χρόνια, με ελάχιστη παραμονή 1 χρόνο σε βαρέλια και 1 χρόνο σε φιάλη.

Όταν πρόκειται για γλυκείς οίνους, δίνονται συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί, όταν παράγονται με τους δύο ακόλουθους τρόπους:

 

  • Με προσθήκη αλκοόλ οινικής προέλευσης, δηλαδή Οίνοι Λικέρ. Τέτοιοι οίνοι χαρακτηρίζονται ως «Φυσικός Γλυκύς». Λόγω της χρήσης του αλκοόλ, οι οίνοι αυτοί γίνονται «ελεγχόμενοι».
  • Με συμπύκνωση των σταφυλιών με κάποιους φυσικούς τρόπους, όπως η υπερωρίμαση πάνω στο αμπέλι, έκθεση στον ήλιο (λιαστά σταφύλια) λιάσιμο ή αερισμός μετά τον τρύγο. Αυτοί οι οίνοι χαρακτηρίζονται ως «Φυσικώς Γλυκύς», ενώ αν έχει γίνει λιάσιμο των σταφυλιών, μπορεί να χαρακτηριστούν ως «Λιαστός». Στους οίνους αυτούς δεν επιτρέπεται η γλύκανση με άλλους τρόπους ή άλλες μεθόδους.


Πέραν των ενδείξεων που αφορούν την γεωγραφική τοποθεσία και την παλαίωση ενός οίνου, έχουμε και την ένδειξη που τον τύπο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης. Έτσι, μόνο για τα κρασιά Ονομασίας Προέλευσης και τους Τοπικούς Οίνους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι όροι με ενδείξεις Αμπελώνας, Κτήμα, Πύργος, Μοναστήρι, Βίλα, Αρχοντικό. Αυτό είναι εφικτό εφ' όσον το κρασί παράγεται από σταφύλια αμπελώνα που ανήκουν στην εν λόγω αμπελουργική εκμετάλλευση και η οινοποίηση πραγματοποιείται μέσα στην εκμετάλλευση αυτή.