• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Οίνοι ΠΓΕ Περιοχών

Οι οίνοι ΠΓΕ Περιοχών, κατέχουν τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς, σε ότι αφορά τα γεωγραφικά όρια. Τα όρια κάθε οίνου ΠΓΕ Περιοχών αποτελούν ένα τμήμα μίας περιφερειακής ενότητας και μερικές φορές τα όρια μίας και μόνο κοινότητας/χωριού. Οι ποικιλίες και οι τύποι των οίνων είναι εξίσου αρκετά αυστηρά καθορισμένες.

Οι οίνοι ΠΓΕ Περιοχών, που έχουν θεσμοθετηθεί είναι 58 και βρίσκονται εντός 28 περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης, μπορεί να το έχει, ένας και μόνο οινοπαραγωγός, ο οποίος έθεσε τον ορισμό του συγκεκριμένου «τοπικού οίνου», θεσμοθετημένου πλέον οίνου ΠΓΕ.

Οι οίνοι ΠΓΕ Περιοχών είναι οι εξής: