• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Οίνοι ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων

Οι οίνοι ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων, περιορίζονται στα γεωγραφικά όρια μιας περιφερειακής ενότητας, δηλαδή ενός συγκεκριμένου πρώην νομού της. Τα σταφύλια των οίνων ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων πρέπει να προέρχονται από αυτή την περιφερική ενότητα, κάτι που ισχύει και για την οινοποίησή τους. Στο επίπεδο των οίνων ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων οι ποικιλιακές συνθέσεις είναι ακόμα πιο αυστηρές κατά βάση, ενώ πιο περιορισμένοι είναι και οι τύποι οίνων που μπορούν να παραχθούν. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο επίπεδο των οίνων ΠΓΕ, δικαίωμα παραγωγής έχουν και τα οινοποιεία όμορων περιφερειακών ενοτήτων.

Οι οίνοι ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν θεσμοθετηθεί είναι οι: