• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Οίνοι ΠΓΕ Διαμερισμάτων

Οι οίνοι ΠΓΕ Διαμερισμάτων,αποτελούν το ευρύτερο επίπεδο οίνων ΠΓΕ της Ελλάδας. Οι οίνοι ΠΓΕ Διαμερισμάτων περιέχουν τις 8 από τις 9 αμπελουργικές περιφέρειες της χώρας, εξαιρώντας τα νησιά του Ιονίου πελάγους. Όπως προβλέπεται, έχουν οριστεί λευκοί, ροζέ και ερυθροί οίνοι και αντίστοιχα, ξηροί, ημίξηροι και ημίγλυκοι, χωρίς να σημαίνει ότι παράγονται και όλοι αυτοί. Τα σταφύλια των οίνων ΠΓΕ Διαμερισμάτων, πρέπει να προέρχονται από ζώνες των οίνων ΠΟΠ ή από της προκαθορισμένες περιοχές των οίνων ΠΓΕ, του κάθε διαμερίσματος. Η οινοποίηση των οίνων αυτών μπορεί να γίνεται οπουδήποτε εντός των ορίων του διαμερίσματος.

Οι οίνοι ΠΓΕ Διαμερισμάτων της Ελλάδας είναι οι: