• Slide-4
 • Slide-7
 • Slide-9
 • Slide-9
 • Slide-5

Οίνοι με Ονομασία κατά Παράδοση

Οι οίνοι με Ονομασία κατά Παράδοση, περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τη Βερντέα και τις Ρετσίνες.

Η Βερντέα είναι ένας λευκός οίνος που μπορεί να παράγεται μόνο στη Ζάκυνθο, υπό καθορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την ποικιλιακή σύνθεση, τις στρεμματικές αποδόσεις και άλλα. Παρ' όλα αυτά δίνεται η δυνατότητα να εμφιαλώνεται και εκτός Ζακύνθου. Με αυτά τα δεδομένα, οι οίνοι με την ονομασία “Βερντέα”, εντάσσονται στην υποκατηγορία των οίνων ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας. 

Η Ρετσίνα είναι ένα προστατευόμενο Ελληνικό προϊόν χάριν της ιδιαιτερότητας της, η οποία εκτός από οίνος με Ονομασία κατά Παράδοση, έχει βάση νομοθεσίας και το δικαίωμα να φέρει γεωγραφική ένδειξη καταγωγής και να εντάσσεται πλέον στην κατηγορία των οίνων ΠΓΕ.

Έτσι, οι ακόλουθες 3 Ρετσίνες εντάσσονται στους οίνους ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων: 

 • Ρετσίνα Αττικής
 • Ρετσίνα Βοιωτίας
 • Ρετσίνα Εύβοιας 

 

Και άλλες 12 Ρετσίνες στην υποκατηγορία των οίνων ΠΓΕ Περιοχών:

 • Ρετσίνα Μεσογείων
 • Ρετσίνα Κρωπίας ή Κορωπίου
 • Ρετσίνα Μαρκοπούλου
 • Ρετσίνα Μεγάρων
 • Ρετσίνα Παιανίας ή Λιοπεσίου
 • Ρετσίνα Παλλήνης
 • Ρετσίνα Πικερμίου
 • Ρετσίνα Σπάτων
 • Ρετσίνα Θηβών
 • Ρετσίνα Γιάλτρων
 • Ρετσίνα Καρύστου
 • Ρετσίνα Χαλκίδας