• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Απλοί Επιτραπέζιοι

Πρόκειται για μια υποκατηγορία των «Επιτραπέζιων Οίνων» που περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα κρασιά που κυκλοφορούν εμφιαλωμένα, δηλαδή τα κρασιά που κυκλοφορούν στην αγορά με διάφορες εμπορικές ονομασίες. Στην παραγωγή των «Απλών Επιτραπέζιων» οίνων σημαντικό ρόλο παίζει η τεχνολογία, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και οι οινοποιητικές τεχνικές, που διαμορφώνουν ένα κρασί που διατηρεί σταθερά τον χαρακτήρα του.