• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Κατηγορίες Όινων

Oι κατηγορίες των οίνων, όλων των οινοπαραγωγικών χωρών της Ευρώπης, προσδιορίζονται με βάση τον τόπο καταγωγής των κρασιών, δηλαδή με την Ονομασία Προέλευσης τους. Πρόκειται για ένα σύστημα κατηγοριοποίησης, το οποίο υιοθετήθηκε από πολλές χώρες και ουσιαστικά διαμόρφωσε την σημερινή οινική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νόμοι και οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες των ελληνικών οίνων θεσπίστηκαν το 1971 και συνέχισαν να εξελίσσονται και να διευρύνονται συνεχώς, μέχρι τις μέρες μας, όπου ακολουθείται το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει 2 βασικές κατηγορίες οίνων:

  • Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης ή αλλιώς οίνοι ΠΟΠ, που περιλαμβάνουν τους οίνους της προηγούμενης ισχύουσας νομοθεσίας:

   ΟΠΑΠ «Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος»

   ΟΠΕ «Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη».

  • Επιτραπέζιοι Οίνοι, όπου περιλαμβάνονται οι:

   Οίνοι ΠΓΕ, πρώην «Τοπικοί Οίνοι»

   Οίνοι με «Ονομασία κατά Παράδοση»

   «Απλοί Επιτραπέζιοι» οίνοι.

Ονομασία προέλευσης

Ο τόπος καταγωγής των οίνων και η εξασφάλιση της αυθεντικότητας τους, είναι κάτι που στην Ελλάδα ξεκινά από τα αρχαία χρόνια. Περιζήτητοι οίνοι της αρχαιότητας, όπως ο Αριούσιος οίνος από τη Χίο, ο Θάσιος από τη Θάσο, ο Μαρωνίτης από την Θράκη, ο Πράμνειος από την Ικαρία και άλλοι, έφεραν διακριτικά που υποδήλωναν την ονομασία προέλευσης τους. Επιγραφές, σφραγιδόλιθοι, ενσφράγιστοι αμφορείς και άλλα ευρήματα, μας δείχνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να είναι βέβαιοι και να βεβαιώνουν την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα των οίνων που προμήθευαν και που προμηθεύονταν. Η σύνδεση των οίνων με τον τόπο καταγωγής τους συνεχίστηκε κατά καιρούς με περιζήτητους οίνους διαφόρων περιόδων, μέχρι τελικώς να καθιερωθεί σε όλη την Ευρώπη η άποψη, πως ο τόπος καταγωγής των οίνων, είναι ένα σημαντικό κριτήριο αυθεντικότητας, γνησιότητας, αλλά και ποιότητας.

Πλέον, η κοινός αποδεκτή έννοια του terroir, είναι αυτή που συμπυκνώνει τους εξής παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα ενός οίνου:

Τοπογραφία, δηλαδή το υψόμετρο, ο προσανατολισμός, η έκθεση στην ηλιοφάνεια, η κλίση, κ.ά., καθώς και η σύσταση του εδάφους.

Μάκρο-Μεσόκλιμα, δηλαδή η κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή η σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, καθώς και η ανά έτος εξέλιξή του.

Ποικιλίες Αμπέλου.

Αμπελουργικές και Οινοποιητικές Τεχνικές, δηλαδή ο τρόπος και οι παραδόσεις καλλιέργειας και οινοποίησης της κάθε περιοχής.

Η έννοια του terroir εκφράζει την αυθεντικότητα, αλλά και τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά των οίνων με ονομασία προέλευσης, που τα διακρίνουν σταθερά από χρόνο σε χρόνο (τυπικότητα).