• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5
Τετάρτη, 23 Απρίλιος 2014 15:44

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Το βιβλίο αυτό είναι πόνημα τριών ανθρώπων που, πέρα από τη φιλία, τους συνδέει η αγάπη για το κρασί.