• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ποικιλίες Αμπέλου

Ζουμιάτικο (Δαμιάτης)
Θειακό
Θειακό Λευκό
Θηνιάτικο
Θράψα
Θραψαθήρι
Κακοτρύγης (Κακοτρίχι)
Κακοτρύγης Κόκκινος
Καραμπραΐμης
Καρναχαλάδες
Καρτσιώτης
Καρυστινό
Κατσακούλιας
Κατσακούλιας Λευκός
Κατσανό
Κερατσούδα
Κοζανίτης (Κοργιανίτης)
Κοζανίτης Ερυθρός
Κοϊνιάρικο (Σεράπι)
Κολινδρινό
Κολλινιάτικο (Ευγενικό)
Κοντοκλάδι
Κοριτσάνος (Γκορτσάνος, Κοριτσάνικο)
Κοριτσάνος Λευκός
Κορφίατης (Κορφιάτικο)