• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ποικιλίες Αμπέλου

Βερτζαμί Λευκό (Ασπροβέρτζαμο)
Βερτζαμί Μαύρο (Μαρτζαβί, Λευκαδίτικο)
Βηλάνα (Βιλάνα)
Βιδιανό (Αβιδιανό)
Βιολεντό
Βλάχικο (Βλάχος)
Βοϊδομάτης (Βουδόματο)
Βολίτσα (λευκή και μαύρη)
Βόσσος (Βοσσίδι)
Βοτσίκι
Βραδυανό (Βορδιανό)
Γαϊδουριά
Γαϊδουρίχα
Γέμηρα (Γκέμερο)
Γλυκάδι
Γλυκερύθρα (Γλυκασπρούδα)
Γλυκοπάτι
Γουστολίδι (Αυγουστολίδι, Γουστουλίδι, Βοστιλίδι)
Δαφνάτο
Δαφνί
Δερματάς
Δίβρωμο
Διμηνίτης (Μαύρο Καλυθινό)
Ζακυνθινό
Ζαλοβίτικο