• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ποικιλίες Αμπέλου

Σταυροστάφυλο
Σταυροχιώτικο
Σταυρωτό (Αμπελακιώτικο)
Στροφυλιάτικο
Συκιώτης (Κιώτης)
Τουρκοπούλα
Τρίνκα (Τρίνκοβο)
Τρυφέρα
Τσαμπάτο Μαύρο
Τσαούσι
Τσαρδάνα
Τσουγιάννηδες
Τσουμπρένα
Τσουπί
Φαρτσάλο
Φειδιά
Φειδιά Λευκή
Φιλέρι
Φιλέρι Αττικής (Φιλέρι Μενιδίου)
Φιλέρι Τριπόλεως
Φλάσκα
Φλασκασύρτικο
Φωκιανό Μαύρο (Ερικαράς)
Χιώτικο Κρασερό
Χλώρες (Χλώρα, Χλόης, Φλώρα)