• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ποικιλίες Αμπέλου

Ποταμίσι Μαύρο
Πρικνάδι (Πρεκνιάρικο)
Προβατίνα (Προβατούλα)
Πρόνικο
Ρητινό (Αρητινό, Ρετενό, Ριπνό)
Ροδίτης (Ρογδίτης, Ροδομούσι, Κανελλάτο, Αλεπού, Κρυτσανιστή, Σουρβιώτης)
Ροκανιάρης
Ρομπόλα
Ρομπόλα Μαύρη (Μαυρορομπόλα, Κοκκινορομπόλα)
Ρουσαϊτης (Ρούσικο Κόκκινο)
Ρουσαϊτης Λευκός
Ρωμέικο (Μαυρορωμέικο)
Σαββατιανό (Κοντούρα Άσπρη, Σταματιανό, Περαχωρήτικο, Σακέικο)
Σανί
Σανί Λευκό
Σεριφιώτικο
Σέφκα (Σέφκο, Μαυρούτι, Μαυρούδι)
Σιδερίτης (Σιδηρίτης, Χειμωνιάτικο)
Σκιαδόπουλο
Σκλάβα (Σκλάβος)
Σκλάβα Λευκή
Σκοπελίτικο
Σκυλοπνίχτης (Σκυλοπνίχτρα, Καστελιώτικο)
Σκυλοπνίχτης Ερυθρός
Σμυρνέικο