• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ποικιλίες Αμπέλου

Μπατίκι (Ντεβέ Μπατίκι, Τιμπί Μπατίκι)
Μπεγλέρι (Μπεϊλέρια)
Μπεκιάρι (Μπεκάρι)
Μπελένες (Μπελένια)
Μπογιαλαμάδες
Μυγδάλι
Νεγκόσκα (Ποπόλκα Ναούσης, Νεγκόσκα Ποπόλκα)
Νεύρο
Νιγρικιώτικο
Ντεμπίνα
Ξερομαχαιρούδα
Ξερομαχαιρούδα Μαύρη (Ξυλομαχαιρούδα)
Ξινόμαυρο (Μαύρο Ναουστιανό, Μαύρο Ναούσης, Ξινόγκαλτσο)
Παμίδι (Παμίτι)
Παπαδικό
Παρδάλα
Παριανό
Πατρινό
Παύλος
Πετροκόριθο
Πετρουλιανός (Πετρολανός)
Πλατάνι
Πλατύρραχο
Πλυτό
Ποταμίσι (Ποταμίσιο)