• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι (1050-700π.Χ.)

Στους Πρώιμους ιστορικούς χρόνους έχουμε την ανάπτυξη των Ελληνικών αποικιών στα παράλια της Μικράς Ασίας. Από της περιγραφές του Ομήρου, που έζησε τον 8ο αι. π.Χ., στο βόρειο Αιγαίο επί σειρά αιώνων διακινούνταν μεγάλες ποσότητες οίνων, μεταξύ Λήμνου, Θράκης και Τροίας, όπως ο Πράμνιος της Ικαρίας και ΙσμαρικόςΜαρωνίτικος) της Μαρώνειας στη Θράκη. Το ίδιο αξιοσημείωτη είναι και η παραγωγή οίνων στην ηπειρωτική χώρα, κατά τις περιγραφές του Ησίοδου, ο οποίος μέσα από τις καλλιεργητικές του δραστηριότητες μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για το κρασί. Από την γέννηση του θεσμού της πόλης-κράτους, περίπου στα μέσα του 8ου αι. π.Χ., οι ελληνικές μητροπόλεις δημιουργούν νέες αποικίες, στη Μαύρη Θάλασσα και στη Δυτική Μεσόγειο, εκφράζοντας έτσι την ανάγκη για εξερεύνηση αλλά και εύρεση νέων τόπων διάθεσης των αγαθών τους. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η αμπελοκαλλιέργεια θα συναντήσει τα παράλια της δυτικής Μεσογείου.