• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ελληνιστικοί Χρόνοι (323-146π.Χ.)

Οι Ελληνιστικοί χρόνοι αποτελούν την ενδοξότερη εποχή για την Ελλάδα και τους ελληνικούς οίνους. Μέσω της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο ελληνικός πολιτισμός επεκτείνεται έως την Αίγυπτο και την Ινδία, μεταφέροντας την Ελληνική άμπελο έως τα βάθη της Ασίας. Αξιοσημείωτη ήταν η άνθηση της παραγωγής κρασιού για την κάλυψη των αναγκών του πολυπληθούς στρατού του Αλεξάνδρου, το οποίο δεν χρησιμοποιούσαν μόνο σαν τονωτικό και ευφραντικό, αλλά και σαν “αποστειρωτικό” για να ανταπεξέλθουν τις κακουχίες της εκστρατείας. Τα μακεδονικά πλοία μετέφεραν το κρασί από τα ελληνικά νησιά του νότιου Αιγαίου, όπως η Ρόδος, η Κως, η Κύπρος, αλλά και από τα παράλια της Μικράς Ασίας, προς τα λιμάνια που κατέφτανε ο στρατός. Την ίδια περίοδο, στο νησί της Λέσβου έχουμε και το σύγγραμμα από τον φιλόσοφο Θεόφραστο, που θεωρείτε ως το πρώτο βιβλίο κρασιού. Κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους και για τους επόμενους αιώνες, οι περιοχές αυτές έγιναν τα μεγάλα παραγωγικά και εμπορικά κέντρα κρασιού της Μεσογείου. Εξέχουσα θέση καταλαμβάνει η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με την αξιοπρόσεκτη παραγωγή κρασιού της. Σε όλο τον Ελλαδικό χώρο εξακολουθούν να παράγονται εξαιρετικοί οίνοι, έχοντας όμως χάσει κομμάτι της αναγνώρισης που έχαιραν στο παρελθόν.