• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ιστορία του Ελληνικού Οίνου

Η ιστορία του ελληνικού οίνου αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο και καλύπτει μία εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως, όσον αφορά τη συνεχόμενη αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή οίνου. Η αρχή της αμπελοκαλλιέργειας στον Ελλαδικό χώρο χάνεται στα βάθη των αιώνων και ξεκινά κατά τους Προϊστορικούς χρόνους. Από τότε και καθ’όλη τη μακρά διαδρομή του ελληνικού κρασιού, όλοι οι Έλληνες είναι άρρηκτα ιστορικά συνδεδεμένοι με τον οίνο και την αμπελουργία σε κάθε πτυχή της ζωής τους, μέσα στον πολιτισμό, την οικονομία, τη θρησκεία, την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητα.

Η ιστορία του ελληνικού κρασιού είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο εγχείρημα, καθώς προϋποθέτει την μελέτη αναρίθμητων ιστορικών πηγών και αναφορών, αρχαιολογικών ευρημάτων, επιστημονικών ερευνών, μελετών και δημοσιεύσεων για την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοποίηση και τα κρασιά. Έτσι μέσα από ένα σύντομο ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού οίνου κάθε φίλος του κρασιού παίρνει μια γεύση από το ελληνικό οινικό γίγνεσθαι.