• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Κρήτης

Ο αμπελώνας της Κρήτης θεωρείτε από τους πλέον ιστορικούς και παραδοσιακούς αμπελώνες παγκοσμίως, με την καλλιέργειά του να ξεκινά κατά την Προϊστορική περίοδο και να συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Η Ρωμαϊκή περίοδος υπήρξε χρυσή εποχή για το Κρητικό κρασί, καθώς τότε σημειώθηκε μια έκρηξη εξαγωγών προς την Ευρώπη. Καθ’όλη την ιστορία του, οαμπελώνας της Κρήτης παρήγαγε διάσημους οίνους, όπως τον περίφημο Μαλβαζία οίνο, που παραγόταν κυρίως στην Κρήτη στα χρόνια του Βυζαντίου και της Βενετοκρατίας.