• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ιονίου

Από τους ιστορικούς αμπελώνες του Ιονίου δεν θα μπορούσε να λείπει το ιστορικό νησί των Φαιάκων, η Κέρκυρα αλλά και η Ιθάκη, με τις ομηρικές αναφορές τους. Τα νησιά του Ιονίου πελάγους γνώρισαν μεγάλη αμπελοοινική άνθηση κατά τη Βενετοκρατία, όπου δεκάδες ποικιλίες καλλιεργούνται ακόμη και σήμερα σε κάθε νησί. Η Κεφαλονιά, με την ποικιλία Ρομπόλα και τη Μαυροδάφνη και, η Ζάκυνθος με τη Βερντέα, αποτελούν από το 19ο αι., κύρια αμπελουργικά κέντρα του Ιουνίου.