• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ιστορία του Ελληνικού Αμπελώνα

Ο Ελληνικός αμπελώνας μέσα από μια πορεία χιλιετιών, που ξεκινά από τους προϊστορικούς χρόνους, έχει αφήσει αναμφισβήτητα τα ίχνη του στην ιστορία μέσα από τα μοναδικά και διάσημα κρασιά του. Οι αμπελουργικές περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, οι εκατοντάδες γηγενείς ποικιλίες αμπέλου και η μακραίωνη αμπελοοινική παράδοση της χώρας, συνθέτουν την πλούσια ιστορία του ελληνικού αμπελώνα. Πολλές είναι οι περιοχές όπου ο σύγχρονος αμπελώνας της Ελλάδας, καλλιεργεί αυτά ακριβώς τα χώματα, που έδωσαν τους διάσημους οίνους της αρχαιότητας.