• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ορεινοί & Ημιορεινοί Αμπελώνες

Οι ορεινοί και ημιορεινοί αμπελώνες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αμπελοκαλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιοχές συναντάμε σχεδόν το σύνολο της παραγωγής των οίνων ΠΟΠ, άλλοτε σε οροπέδια με ομαλά και γόνιμα εδάφη και άλλοτε σε επικλινή και άγονα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των αμπελώνων είναι αυτοί της Ζίτσας και του Μετσόβου, του Αμυνταίου, της Αχαΐας, της Μαντινείας, καθώς και τμήματα αμπελώνων όπως της Σάμου, της Νεμέας, των Πεζών, της Κεφαλονιάς, της Ραψάνης και άλλων περιοχών. 

Στους ορεινούς και ημιορεινούς αμπελώνες το υψόμετρο παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των κλιματικών συνθηκών της κάθε περιοχής και εξασφαλίζει μειωμένες ημερήσιες θερμοκρασίες, ιδανικές για την ευδοκίμηση μιας πλειάδας ποικιλιών αμπέλου. Όταν οι αμπελώνες βρίσκονται σε επικλινή εδάφη, τότε σημαντικό ρόλο παίζει και ο προσανατολισμός, καθώς ανάλογα μεταβάλλεται και το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ο αμπελώνας. Γενικά στην Ελλάδα, λόγω των θερμών ανέμων που πνέουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποφεύγονται συνήθως οι νότιοι προσανατολισμοί που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή. 

Τα ορεινά και ημιορεινά αμπελοτόπια, έχουν και άλλα πλεονεκτήματα όπως η μικρότερη απώλεια εδαφικής υγρασίας, τα μεγαλύτερα διαστήματα νέφωσης, τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης και οι δροσεροί άνεμοι. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μια ποιό ομαλή λειτουργία των φυτών της αμπέλου, ιδιαίτερα σε θερμά κλίματα, διευκολύνοντας την σωστή ωρίμαση των σταφυλιών και την συγκομιδή τους κάτω από πιο κατάλληλες συνθήκες.