• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ηπειρωτικοί Αμπελώνες

Αν και η Ελλάδα περιβάλλεται από μεγάλες υδάτινες μάζες, στο εσωτερικό της και ιδιαίτερα σε περιοχές μακριά από την ακτογραμμή της, το κλίμα παρουσιάζει έντονα ηπειρωτικά χαρακτηριστικά. Στους αμπελώνες που εντοπίζονται σε αυτές τις περιοχές, παρατηρούμε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, αλλά και έντονες διακυμάνσεις της ημερήσιας θερμοκρασίας.

Η βροχόπτωση της θερινής περιόδου είναι συνήθως χαμηλή, καθιστώντας την άρδευση απαραίτητη κατά την τελευταία περίοδο της ωρίμασης. Οι μεγάλες κλιματικές μεταβολές στους ηπειρωτικούς αμπελώνες έχουν ως αποτέλεσμα τις εντονότερες διαφοροποιήσεις της παραγωγής και της ποιότητας από χρονιά σε χρονιά, σε σύγκριση με τους παραθαλάσσιους αμπελώνες. Παραδείγματα αμπελώνων με ηπειρωτικά χαρακτηριστικά, αποτελούν αυτοί που βρίσκονται στην Μαντίνεια, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε κάποια τμήματα των αμπελώνων της Νεμέας, καθώς και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στις περιοχές αυτές, συναντάμε συνήθως όψιμες ποικιλίες που στην πλειοψηφία τους είναι ερυθρές.