• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Ηφαιστιακοί Αμπελώνες

Στην Ελλάδα οι ηφαιστειακοί αμπελώνες εντοπίζονται αποκλειστικά στην Σαντορίνη, όπου οι αμπελώνες είναι φυτεμένοι σε ηφαιστειακά εδάφη, με βάθος από 30 έως και 50 μέτρα, προϊόν της ηφαιστειακής δραστηριότητας του νησιού μέσα σε βάθος χιλιετιών. Τα εδάφη αυτά είναι πολύ βαθιά, αμμώδη και άγονα, ένας συνδυασμός που με την συμβολή του ξηροθερμικού κλίματος, φαίνεται να ευθύνεται για την ιδιαίτερα υψηλή οξύτητα των σταφυλιών της Σαντορίνης.

Η χαλαρή σύσταση του εδάφους επιτρέπει στις ρίζες της αμπέλου να διεισδύσουν σε μεγάλο βάθος, αντισταθμίζοντας έτσι τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και γονιμότητας του εδάφους. Επίσης, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους της Σαντορίνης, η ανανέωση της αμπέλου γίνεται με την αποκοπή του υπέργειου “καλαθιού” κάθε 80 χρόνια περίπου, αφήνοντας το ριζικό σύστημα ανέπαφο για να βλαστήσει ξανά.