• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5

Αμπελώνες της Ελλάδας

Οι αμπελώνες της Ελλάδας είναι από τους αρχαιότερους του κόσμου, με πολύ μεγάλη ιστορία, καθώς καλλιεργούνται συνεχόμενα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι αμπελώνες εντοπίζονται σχεδόν σε κάθε σημείο της ηπειρωτικής και νησιωτικής της χώρας, ευνοούμενοι όλοι από τις γεοκλιματικές συνθήκες της. Το μεσογειακό κατά βάση κλίμα της χώρας, σε συνδυασμό με την θετική επίδραση του θαλάσσιου όγκου που την περιβάλλει, επηρεάζουν καθοριστικά τους αμπελώνες των παραθαλάσσιων αλλά και των ηπειρωτικών περιοχών.

Οι αμπελώνες της Ελλάδας κατέχουν ποικίλα εδάφη, με έντονες εναλλαγές στο ανάγλυφο τους, που ξεκινούν από την επιφάνεια της θάλασσας και ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000μ. Η πλειοψηφία των αμπελώνων κατέχει ορεινά και ημιορεινά εδάφη και λιγότερα εδάφη με πεδινά χαρακτηριστικά.

Ενοποιώντας τα ελληνικά αμπελoτόπια σε μεγάλα γεωγραφικά τμήματα, σχηματίζονται οι αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των νησιών του Ιονίου πελάγους, των νησιών του Αιγαίου πελάγους και της Κρήτης. Οι αμπελώνες αυτοί, αποτελούν το άθροισμα πολλών μικρών αμπελώνων με τα δικά τους ιδιαίτερα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά, τα οποία, σε συνδυασμό με τις γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, χαρίζουν στα ελληνικά κρασιά μια αίσθηση μοναδικότητας.