• Slide-4
  • Slide-7
  • Slide-9
  • Slide-9
  • Slide-5
#VALUE!
#VALUE!
ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΥΘΡΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΔΡΥΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ.
ΠΓΕ Λακωνία
Πελοπόννησος
ΛΑΚΩΝΙΑ
Οίνος Ερυθρός Ξηρός
Ερυθρό
Ξηρός
Πολυποικιλιακό
13

(Από - Εώς)

Από - Εώς - Έτη
750ml
Wine icon
ΑΣΥΡΤΙΚΟ - ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Περιφεριακών Ενοτήτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΑΣΠΡΟΥΔΙ - ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Διαμερισμάτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΚΥΔΩΝΙΤΣΑ - ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Περιφεριακών Ενοτήτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΛΑΛΟΥΔΙ ΛΕΥΚΟ
Ξηρός
ΠΓΕ - Διαμερισμάτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΛΑΛΟΥΔΙ ΕΡΥΘΡΟ
Ξηρός
ΠΓΕ - Διαμερισμάτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΜΑΛΕΑΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Περιφεριακών Ενοτήτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΜΑΛΕΑΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Περιοχών
Πελοπόννησος
Wine icon
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Περιοχών
Πελοπόννησος
Wine icon
ΑΝΘΟΣΜΙΑΣ ΡΟΖΕ
Ημίγλυκος
ΠΓΕ - Περιφεριακών Ενοτήτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΑΝΘΟΣΜΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ
Ημίγλυκος
ΠΓΕ - Περιφεριακών Ενοτήτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Διαμερισμάτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΦΙΛΕΡΙ - ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Διαμερισμάτων
Πελοπόννησος
Wine icon
'300' ΕΡΥΘΡΟΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Περιφεριακών Ενοτήτων
Πελοπόννησος
Wine icon
'300' ΛΕΥΚΟΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Περιφεριακών Ενοτήτων
Πελοπόννησος
Wine icon
ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ - ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ
Ξηρός
ΠΓΕ - Διαμερισμάτων
Πελοπόννησος